facebook-img

Pressemeddelelse: Ny service gør løn i skyen endnu nemmere

Pressemeddelelse, 9. september 2021 

SAPhuset 2BM har lanceret en ny service til håndtering af løn i skyen, SAP Payroll Cloud, som sikrer virksomheder skalerbar og stabil lønadministration med løn til tiden og compliance i forhold til GDPR, overenskomster og andre lovkrav. 

Lønnen skal falde til tiden, og den skal være korrekt. Uanset hvilken branche virksomheder opererer inden for, har de traditionelt haft en tung byrde til fælles: De har skullet vedligeholde og administrere deres on premise-lønsystem på serveren nede i kælderen. 

Men også lønadministration bliver nu i stigende grad flyttet op til løsninger i skyen, hvor de fratager virksomheder for IT-drift og omkostningstunge administrative processer. 

Men også i skyen kan arbejdet med sikkerhed, compliance og rettigheder være en udfordring, og derfor kan SAP-konsulenthuset 2BM nu tilbyde sine kunder den nye service SAP Payroll Cloud, som sørger for, at virksomhedens lønadministration altid er compliant i forhold til GDPR, gældende overenskomster og andre lovkrav – og at lønnen bliver udbetalt til tiden hver måned. 

En ny måde at arbejde med løn på 

Cloudbaseret administration af løn er ikke bare en ny feature til det eksisterende lønsystem. Det er en helt ny måde at arbejde med løn på. Der er traditionelt meget administration forbundet med løn, når systemet ligger lokalt. Du skal hente skattekort, indberette og afregne inden for bestemte tidsfrister og være opmærksom på pension, refusion og en ny ferielov. Al den administration er fremover en del af den service, du køber. Det giver stordriftsfordele, og jeg er helt overbevist om, at ingen virksomheder vil have egne lønsystemer om 10 år. Mange mindre virksomheder er allerede i skyen med deres løn, og de store virksomheder vil også flytte deres løn derop, ligesom de heller ikke har egne mailservere længere,” siger Mads Eske Jessen, partner i 2BM. 

Book en demo og se alle fordelene

Stordrift med individuel tilpasning  

Med SAP Payroll Cloud står 2BM for driften af det cloudbaserede lønsystem, virksomheden har valgt, hvad enten det drejer sig om KMD Payroll Cloud eller andre løsninger. 

Virksomheden kan outsource sit lønsystem med SAP Payroll Cloud i to tempi. Virksomheden kan enten selv administrere sine lønoplysninger, eller vælge en fuld outsourcing og udnytte 2BMs eksisterende servicecenter med lønkonsulenter, der håndterer lønadministrationen. 

”Virksomheden minimerer risikoen forbundet med løn. Løn er svært, og det er generelt blevet vanskeligere at tiltrække og fastholde dygtige lønkonsulenter, der for eksempel kan foretage refusioner, som for større virksomheder udgør millioner af kroner hvert år. Via templates kan virksomheden stadig tilpasse løsningen sine egne behov, idet mange virksomheder jo har lokale regler for tillæg og bonus. Men den løbende drift og opdatering i forhold til GDPR, overenskomster og lovkrav sker automatisk. Tidligere skulle hver virksomhed selv implementere og opdatere sit lønsystem. Fremover kommer det alle vores kunder til gavn på samme tid, når vi skruer på systemet for at forbedre det,” siger Mads Eske Jessen. 

En skalerbar lønløsning

SAP er verdens mest udbredte ERP-løsning og har lønsystemer til mere end 40 forskellige lande. 

2BM tilbyder med SAP Payroll Cloud en payroll-service fokuseret til det skandinaviske marked, så også virksomheder med afdelinger i Danmark, Norge og Sverige får en samlet service, som er compliant i alle tre lande. 

SAP Payroll Cloud er også skalerbar, idet virksomheden kun betaler pr. lønseddel, den producerer. 

”Det er blandt andet til fordel for virksomheder i sæsonbetonede brancher og virksomheder med en stor omsætning af medarbejdere. Det effektiviserer også omkostningerne til lønadministration i forbindelse med frasalg og opkøb, at du altid kun betaler for de lønsedler, du forbruger. siger Mads Eske Jessen. 

Naturlig ERP-udvikling

2BM har tilbudt sine kunder SAP-baserede lønløsninger i 20 år, og den nye service SAP Payroll Cloud føjer sig til den udvikling, der generelt er sket inden for ERP-systemer de senere år. 

SAP Payroll Cloud er blandt andet prækonfigureret til at kunne integrere med SAPs HR-løsninger HCM, SuccessFactors og Workday. 

”For os er SAP Payroll Cloud en naturlig udvikling. Stadig flere ERP-systemer bliver intelligente og flytter i skyen, og lønadministration er det næste skridt, hvor vi kan være med til at skabe fremtidens arbejdsplads for kunderne,” siger Mads Eske Jessen. 

FAKTA

2BM er et førende SAP it-, konsulent- og udviklingshus, der har som mål at bringe morgendagens effektive teknologi ind i nutidens forretningsprocesser. 2BM hjælper kunder i hele landet fra kontorer i København og Aarhus. 

Mads Eske Jessen

Partner, 2BM

Mediekontakt i 2BM

Marketing Manager, Marie Malmer

Mail: mhm@2bm.com

Tlf.: 26 10 00 26

Karina Vittrup

Karina Vittrup

CCO

      

Steen Bjørnskov

Steen Bjørnskov

Principal Consultant

      

Mads Eske Jessen

Mads Eske Jessen

Partner, Head of HCM

      

Vil du vide mere om SAP Payroll Cloud?

Dit sammentykke

1 + 11 =